Oferty pracy

Referent prawny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z dużą ilością dokumentów, pod presją czasu, polegająca m.in. na bezpośredniej i telefonicznej obsłudze interesantów i obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy na VIII piętrze w...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2024-03-22

Radca prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,...

Więcej informacji

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2024-03-22

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - praca w stresie i pod presją czasu, - budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-22

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Inne informacje: budynek...

Więcej informacji

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-21

Referent prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-21

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra). Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa częste reprezetnowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: użytkowanie sprzętu biurowego...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-21

Specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania:...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-21

Aplikant

Warunki pracy Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu/zajęcia w trybie zdalnym....

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2024-03-21

Zastępca notarialny

- zastępowanie notariusza, w tym dokonywanie czynności notarialnych, wymienionych w ustawie Prawo o notariacie (sporządzanie aktów notarialnych sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie...

Więcej informacji

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Lokalizacja: opolskie / Kluczbork

Data publikacji: 2024-03-18

Specjalista ds. Wsparcia Sieci (obszar sprzedaży agencyjnej)

Weryfikacja poprawności dokumentacji ubezpieczeniowej Rozpatrywanie wniosków oraz reklamacji w zakresie zawieranych ubezpieczeń Przygotowywanie oraz aktualizacja umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi Aktualizacja bazy sprzedażowej Organizacja obiegu dokumentów...

Więcej informacji

Firma: GRUPA PZU

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: 2024-03-18

Referendarz

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: reprezentowanie urzędu na zewnątrz – udział w rozprawach administracyjnych i sądowych (1-2 raz w roku) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-18