Oferty pracy

Monter wod-kan

Opis stanowiska: Budowa zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych - praca w grupie. Oczekiwania wobec kandydata: minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy jako monter przy budowie sieci wodnych i kanalizacyjnych gotowość do pracy w delegacji...

Więcej informacji

Firma: PGTB SP. Z O.O.

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie /

Data publikacji: 2021-10-22

Monter wod-kan

Opis stanowiska: Budowa zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych - praca w grupie. Oczekiwania wobec kandydata: minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy jako monter przy budowie sieci wodnych i kanalizacyjnych gotowość do pracy w delegacji...

Więcej informacji

Firma: PGTB SP. Z O.O.

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: 2021-10-22

Monter wod-kan

Opis stanowiska: Budowa zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych - praca w grupie. Oczekiwania wobec kandydata: minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy jako monter przy budowie sieci wodnych i kanalizacyjnych gotowość do pracy w delegacji...

Więcej informacji

Firma: PGTB SP. Z O.O.

Lokalizacja: zachodniopomorskie /

Data publikacji: 2021-10-22

Specjalista ds. compliance

Główne zadania: Działania związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa Realizowanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu, Zapewnianie zgodności działań Spółki z przepisami prawa,...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-22

Referent prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na II piętrze budynku, budynek i...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-22

Referent prawny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, • pokój biurowy...

Więcej informacji

Firma: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-10-22

Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XVI w Departamencie Kontroli

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, udział merytoryczny w opracowywaniu programu...

Więcej informacji

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2021-10-22

Specjalista ds. lokalizacji

umowa na zastępstwo Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości

Więcej informacji

Firma: PKO Bank Polski

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: 2021-10-22

Radca prawny

bieżąca obsługa prawna Spółki, sporządzanie projektów pism, umów oraz regulacji wewnętrznych Spółki, wydawanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień, konsultacji i informacji prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz...

Więcej informacji

Firma: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-10-21

Starszy Specjalista / Ekspert ds. analizy płatności na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy (pierwsza linia wsparcia)

Do zespołu Departamentu Obsługi i Rozliczeń Rynków Finansowych poszukujemy Starszego Specjalisty/ Eksperta analizy płatności na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jesteśmy pierwszą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-21

Starszy Specjalista / Ekspert ds. analizy płatności na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy (pierwsza linia wsparcia)

Do zespołu Departamentu Obsługi i Rozliczeń Rynków Finansowych poszukujemy Starszego Specjalisty/ Eksperta analizy płatności na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jesteśmy pierwszą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod...

Więcej informacji

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: 2021-10-21

Młodszy Specjalista / Specjalista w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XII w Departamencie Kontroli

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie prac analitycznych w zakresie realizacji kontraktów oraz dostępności do świadczeń; dokonywanie analizy danych w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z umów zawartych ze...

Więcej informacji

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2021-10-21