Oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa:...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do...

Więcej informacji

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne. Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do...

Więcej informacji

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Referent prawny

Warunki pracy Zagrożenie korupcją Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Praca przy komputerze powyżej 4...

Więcej informacji

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Referent prawny

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie Urzędu, możliwe wyjazdy poza siedzibę Urzędu obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych konieczność poruszania się...

Więcej informacji

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2023-11-26

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych Zadania wykonywane w siedzibie Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych...

Więcej informacji

Firma: Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2023-11-26

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją, praca na komputerze. Zakres zadań prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej prowadzenie spraw z zakresu egzekucji kar wynikających z administracyjnych kar...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2023-11-26

Radca prawny

Warunki pracy Budynek: na zewnątrz: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich wewnątrz: brak windy, brak możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich Warunki dotyczące charakteru pracy: Praca administracyjno-biurowa Obsługa komputera powyżej 4...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu na I piętrze. W urzędzie brak windy, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Parking przy budynku Inspektoratu z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa,...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: 2023-11-26

Radca prawny

Warunki pracy Praca biurowa,praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań Informuje kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o stwierdzonych uchybieniach w działalności...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2023-11-26

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami Na stanowisku pracy występuje częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz...

Więcej informacji

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26