Oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie korupcją; Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;; Budynek jest dostosowany do potrzeb osób...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-26

Corporate Services Assistant

Twój zakres obowiązków prowadzenie korespondencji z podmiotami z kapitałem polskim i zagranicznym w zakresie prowadzonych procesów korporacyjnych oraz szeroko rozumianych procedur AML, prowadzenie procesu weryfikacji AML zgodnie z przyjętymi procedurami,...

Więcej informacji

Firma: KR Group

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Praga-Południe, ul. Skaryszewska 7

Data publikacji: 2023-11-24

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,...

Więcej informacji

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-24

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zagrożenie korupcją Zakres zadań Przeprowadza w zakresie podatku od towarów i usług lub innego podatku obrotowego (tzw....

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-24

Radca prawny

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, - bardzo ograniczona możliwość poruszania się na...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-24

Asystent / Asystentka Działu Prawnego

Opis stanowiska Wsparcie działu prawnego w bieżącej pracy: organizacyjnej, administracyjnej i merytorycznej. Archiwizacja dokumentów, kontrolowanie kompletności dokumentów i uzupełnianie braków. Sporządzanie raportów i zestawień. Wsparcie podczas...

Więcej informacji

Firma: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2023-11-23

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (kilka razy w roku udział w pracach związanych z procesem decyzyjnym UE) · częste reprezentowanie urzędu na...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-23

Radca prawny

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, miejsce pracy na VIII piętrze w siedzibie Inspektoratu, reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety (co drugie piętro)...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: 2023-11-23

Radca

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

Więcej informacji

Firma: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-23

Radca prawny ds. korporacyjnych i bieżącej obsługi prawnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów przepisów wewnętrznych Spółki, uzgadnianie pod względem prawnym projektów umów oraz innych istotnych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne...

Więcej informacji

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-22

Radca prawny ds. obsługi prawnej procesów zamówień i zakupów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów przepisów wewnętrznych Spółki, uzgadnianie pod względem prawnym projektów umów oraz innych istotnych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne...

Więcej informacji

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-22

Główny specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami Na stanowisku pracy występuje częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz...

Więcej informacji

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-22