pt Sie 2020

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67277

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilkanaście razy w roku
•reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Dokonywanie analiz prawnych: •przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny
 • Zadanie 2: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc.,
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych M lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami
 • Zadanie 4: Nadzór nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi/fundacjami •przygotowywanie stanowiska Ministra w sprawach dotyczących działalności jednostek i organów podległych i nadzorowanych
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich •gromadzenie materiałów •przygotowywanie odpowiedzi •prowadzenie konsultacji
 • Zadanie 6: Przygotowywanie dokumentów strategicznych w obszarze zamówień publicznych (polityka zakupowa państwa) •tworzenie koncepcji/ założeń wyznaczanie celów dokumentu strategicznego •gromadzenie danych/ informacji/ źródeł •przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 2 lata w obszarze obsługi prawnej
 • znajomość prawa gospodarczego i cywilnego
 • ogólna znajomość sytuacji gospodarczej Polski
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Specjalista do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pon Sie 2020

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKIK w odniesieniu do projektów pomocy...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Główny specjalista Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pon Sie 2020

  WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie w drugiej instancji postępowania administracyjnego nadmiernego...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pt Sie 2020

  Warunki pracy Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe –...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY