śr Lip 2020

Oferta przeniesiona do archiwum
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66405

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 5689,48 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,8),
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
- działanie pod presją czasu,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Podejmowanie czynności związanych ze współpracą Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami międzynarodowymi (m.in. OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, UNICITRAL) i krajowymi organizacjami pozarządowymi ( w tym kontrakty, opinie i inne zadania wynikające z zakresu obowiązków pracownika wymagające komunikacji w języku angielskim);
 • Opracowanie opinii do projektów, projektów stanowisk Rządu dot. projektów ustaw oraz innych aktów prawnych w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych dot. mediacji i innych metod ADR;
 • Analiza rozwiązań prawnych istniejących w innych krajach UE w zakresie dobrych praktyk (alternatywnych metod rozwiązywania sporów) w tworzeniu i stosowaniu prawa, w celu oceny możliwości ich adaptacji do krajowego systemu prawnego;
 • Prowadzenie fanpage @mediacja.gov, przygotowanie materiałów dotyczących mediacji na stronę www.mediacja.gov.pl oraz www.gov.pl. Wsparcie wydziału w zakresie przygotowywania grafik, infografik dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 • Reprezentowanie ministerstwa na merytorycznych spotkaniach dot. mediacji i innych metod ADR, m.in. w celu prezentacji proponowanych rozwiązań oraz zapewnienia zaangażowania interesariuszy w ich realizację;
 • Proponowanie rozwiązań i realizacja zadań związanych z podnoszeniem społecznej świadomości prawnej w zakresie stosowania mediacji;
 • Prowadzenie spraw związanych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK) w szczególności przygotowanie decyzji o nadaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, prowadzenie konsultacji środowiskowych, włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie, wnioski o dostęp do informacji publicznej, petycje itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów regulujących stosowanie mediacji, w szczególności: ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wykonawczymi
 • identyfikacja z misją urzędu, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu mediacji i innych ADR
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców