pt Cze 2020

Oferta przeniesiona do archiwum

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63775 z dnia 03 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: współpracy z zagranicą
w Biurze Prezesa

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Utrzymywanie regularnego kontaktu z Komisją Europejską, obsługiwanie bazy wymiany informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji oraz monitorowanie spraw prowadzonych przez Urząd związanych z członkostwem Polski w UE.
 • Współpracuje z instytucjami UE, organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konkurencji w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK, w szczególności w obszarze ochrony konkurencji.
 • Zbieranie informacji oraz przeprowadzanie analiz prawno-porównawczych na potrzeby kierownictwa i innych komórek organizacyjnych Urzędu. Budowanie w tym zakresie bazy Know-how zawierającą informacje o doświadczeniach zagranicznych organów ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Przygotowywanie tez i materiałów dla kierownictwa Urzędu na potrzeby wydarzeń krajowych i zagranicznych.
 • Uczestniczenie w grupach roboczych i spotkaniach horyzontalnych o zasięgu międzynarodowym oraz koordynowanie udziału pracowników Urzędu w pracach grup roboczych i komitetów w ramach Rady UE, KE oraz innych organów międzynarodowych.
 • Obsługiwanie wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie oraz realizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym i programów współpracy rozwojowej.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

 

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie prawa, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej lub administracji państwowej.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu kompetencji Prezesa UOKiK, polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji i konsumentów, polityki i struktury UE oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych, umiejętności korzystania z polskich i zagranicznych materiałów źródłowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1.
 • Posiadanie kompetencji: współpraca, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, współpraca.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych bądź integracji europejskiej.
 • Język francuski lub angielski na poziomie B2.
 • Posiadane kompetencje: myślenie analityczne.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców