Starszy referent w Dziale Refundacji w Wydziale Gospodarki Lekami

17.09.2021

Starszy referent
w Dziale Refundacji
w Wydziale Gospodarki Lekami


Numer ogłoszenia: Szczecin/21/46
Miejsce pracy: Szczecin
1 etat/umowa o pracę
Termin składania ofert: 24.09.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • Zawieranie, ewidencjonowanie i aktualizowanie umów z aptekami/punktami aptecznymi na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę oraz udzielanie informacji aptekom w ww. zakresie.
 • Gromadzenie danych w celu rejestrowania i monitorowania bazy danych aptek/punktów aptecznych w ramach systemu informatycznego oraz ich aktualizacja, w tym również przekazywanie stosownych informacji do Centrali Funduszu oraz do publikacji na stronie internetowej.
 • Udział w przyjmowaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń składanych w trybie art. 42 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez apteki.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji na podstawie art. 127da ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne.
 • Weryfikacja, kontrola, księgowanie zestawień zbiorczych recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją, przesyłanych przez apteki oraz prowadzenie wszelkich wyjaśnień dot. zestawień zbiorczych.
 • Monitorowanie rozrachunków z aptekami.
 • Przeksięgowywanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie refundacji leków w przypadku zmian tytułów uprawnień.
 • Sporządzanie sprawozdań z obszaru działalności Działu.
 • Współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, w zakresie objętym działalnością Działu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe - co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
  lub
 • wykształcenie średnie – technik farmaceutyczny - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w aptece

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność poprawnego czytania i interpretowania przepisów z zakresu:
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • ustawy prawo farmaceutyczne
 • dobra znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • sumienność i odpowiedzialność;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pisania pism urzędowych

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej, stażu itd.
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod (adresem e-mail: kadry@nfz-
szczecin.pl).