Starszy Prawnik w Zespole Postępowań [rekrutacja zdalna]

24.07.2021

Starszy Prawnik w Zespole Postępowań [rekrutacja zdalna]
Miejsce pracy: Warszawa Centrum
Nr ref.: PFR/DPZP/SP/07/2021

Termin: 8 sierpnia 2021 r.


Twój zakres obowiązków:
 • bezpośrednia obsługa spraw spornych oraz sądowych, których stroną jest spółka,
 • analiza zagadnień prawnych pojawiających się w trakcie postępowania egzekucyjnego i przedstawianie rekomendowanych rozwiązań,
 • bezpośredni nadzór nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowywanie strategii procesowej,
 • przygotowywanie pism procesowych, analiz prawnych oraz dokumentacji prawnej,
 • reprezentowanie spółki przed sądem oraz organami administracji,
 • opracowywanie procesów i regulacji związanych z procesem windykacji,
 • wdrażanie optymalizacji, mających na celu wzrost efektywności i jakości procesów realizowanych w ramach Zespołu Postępowań,
 • opracowywanie porad dla klienta wewnętrznego oraz świadczenie bieżącego doradztwa prawnego.
Nasze wymagania:
 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu (uprawnienia radcy prawnego/adwokata),
 • praktyczne doświadczenie zdobyte w firmie windykacyjnej, kancelarii prawnej lub dziale prawnym spółki/instytucji publicznej,
 • min. 6-10-letnie doświadczenie w pracy w firmie windykacyjnej, dziale procesowym kancelarii prawnej lub departamencie prawnym spółki (najlepiej instytucji finansowej),
 • wiedza z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej - mile widziana znajomość prawa bankowego oraz norm prawnych regulujących produkty bankowe,
 • doświadczenie z zakresu budowania strategii i procesów windykacyjnych,
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu postępowań sądowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów, w tym łatwość formułowania myśli i wniosków, zarówno w mowie, jak i piśmie,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność, dokładność, terminowość w realizacji zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres.
Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: