Specjalista

15.05.2024

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137211

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- wyjazdy służbowe zagraniczne,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje orzecznictwo (wyroki i decyzje) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski pod kątem stwierdzonych w nich naruszeń oraz upowszechnia te informacje wśród jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Przygotowuje informacje prasowe dotyczące orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach przeciwko Polsce oraz publikuje je na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Monitoruje i analizuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, celem opracowania standardów dotyczących ochrony praw człowieka, wykorzystywanych w działalności departamentu
 • Przygotowuje zestawienia kwartalne i roczne wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich
 • Opiniuje założenia i projekty ustaw oraz innych aktów normatywnych co do ich zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, w tym Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Przygotowuje projekty stanowisk i odpowiedzi na skargi i wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej, a także interwencje, interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie w zakresie należącym do kompetencji Wydziału
 • Rozlicza wydatki wydziału związane z tłumaczeniem na język polski orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych materiałów Trybunału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów prawa lub w obszarze ochrony praw człowieka
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu mechanizmów ochrony praw człowieka
 • Umiejętność biegłej obsługi MS Word
 • Umiejętność redagowania materiałów informacyjnych
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, myślenie analityczne, planowanie i myślenie strategiczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego na poziomie B1
 • Przeszkolenie z zakresu praw człowieka
 • Znajomość terminologii prawniczej w języku angielskim

Podobne oferty:

Ekspert ds. regulacji

na czas nieokreślony Departament Produktów Inwestycyjnych

Więcej informacji

Firma: PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Specjalista ds. zabezpieczenia informacji

umowa na zastępstwo .

Więcej informacji

Firma: PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Asystent radcy prawnego/młodszy prawnik (junior)

Bieżące wsparcie merytoryczne pracy radców prawnych. Konstruowanie pod nadzorem pism procesowych. Sporzadzanie wniosków i innych pism o charakterze prawnym. Podejmowanie kontaktów z sądami i innymi instytucjami, urzędami, celem pozyskania informacji....

Więcej informacji

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Lokalizacja: mazowieckie / Płock

Data publikacji: 2024-05-28