Specjalista

11.02.2024

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133662

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


·        zagrożenie korupcją


·        obsługa klientów zewnętrznych


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego
 • Dokonuje analiz prawnych
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienia informacji publicznych) dotyczące spraw należących do właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze lub administracyjne lub geodezyjne lub związane z gospodarką nieruchomościami lub z gospodarką przestrzenną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub obsługi prawnej lub legislacji
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów dotyczących problematyki lokalizacji i realizacji inwestycji celu publicznego
 • Znajomość przepisów kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Znajomość przebiegu procesu legislacyjnego oraz zasad techniki prawodawczej
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Organizacyjnym Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego

Zakres obowiązków: wsparcie organizacyjne i merytoryczne Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego; przygotowywanie projektów umów, aneksów, zleceń i pełnomocnictw, na potrzeby Biura; dokonywanie czynności związanych z rejestracją pełnomocnictw oraz...

Więcej informacji

Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-03-01

Referent ds. gospodarki nieruchomościami

Twój zakres obowiązków: Regulacja tytułów prawnych nieruchomości / prowadzenie spraw dotyczących pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie posadowionego na nich majątku sieciowego Spółki oraz dostępu do tego majątku. Współpraca z...

Więcej informacji

Firma: PGE Dystrybucja S.A.

Lokalizacja: lubelskie / Zamość

Data publikacji: 2024-02-28

Starszy specjalista ds. zabezpieczenia informacji

Departament Bezpieczeństwa

Więcej informacji

Firma: PKO Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, ul. Puławska 15

Data publikacji: 2024-02-26