Specjalista ds. nadzoru inwestycyjnego

22.08.2021

Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Specjalista ds. nadzoru inwestycyjnego

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/137/0721

Dołącz do zespołu Departamentu Compliance mBanku.

Twój zakres obowiązków w tej roli będzie wyglądał następująco:

 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z wykonywaniem działalności z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie, ustawy o ofercie publicznej, prowadzeniem rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza) oraz w zakresie pełnienia funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych i wskaźników referencyjnych. Monitorowanie regulacji UE w powyższym zakresie.
 • Prowadzenie kontroli działań jednostek Banku oraz wizyt nadzorczych w spółkach w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa, analiz dokumentacji, przeciwdziałania manipulacjom na rynku, relacji z klientami, transakcji Banku i pracowników mBanku.
 • Prowadzenie testów pionowych w ramach systemu kontroli wewnętrznej.
 • Odsłuchiwanie rozmów i analizy komunikacji mailowej pracowników.
 • Prowadzenie doradztwa dla jednostek Banku w ww. zakresie.
 • Opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku związanych z ww. zakresem działania, w tym analizy pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i zagrożeń fraudowych.
 • Sporządzanie raportów okresowych z ww. działań nadzorczych dla organów Banku oraz dla organów nadzoru oraz realizacja innych obowiązków informacyjnych w ww. zakresie.
 • Udział w realizacji obowiązków informacyjnych Banku jako spółki giełdowej oraz podmiotu prowadzącego działalność inwestycyjną (art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie) oraz jako banku powiernika. Monitorowanie zmian przepisów prawa polskiego i UE w powyższym zakresie.
 • Wsparcie osób realizujących zadania koordynatora centralnego dla planów awaryjnych związanych z wystąpieniem istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego.
 • Współpraca z Commerzbankiem:
  • wprowadzania wspólnych standardów w ww. zakresie
  • koordynowanie zbierania danych do cyklicznych raportów dla Commerzbanku
  • pełnienie roli „Local Compliance Officer-a” mBanku dla Commerzbanku

Posiadasz wiedzę, kompetencje oraz umiejętności:

 • Masz wiedzę na temat: rynku kapitałowego i przepisów regulujących działalność banków i firm inwestycyjnych, instrumentów finansowych oraz wskaźników referencyjnych
 • Znasz przepisy w zakresie rynku kapitałowego, obrotu instrumentami finansowymi, wskaźników referencyjnych i ich stosowania,
 • Masz wiedzę na temat procesów legislacyjnych w banku
 • Swobodnie pracujesz z aplikacjami MS Office
 • Komunikujesz się swobodnie w j. angielskim, znasz słownictwo z zakresu rynków kapitałowych
 • Cechuje Cię łatwość wyrażania zwięzłych opinii, które są zrozumiałe dla innych
 • Presja czasu nie jest Ci straszna
 • Pracujesz z zaangażowaniem, odpowiedzialnością i pasją
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy