Specjalista do spraw administracyjno – prawnych

28.11.2023

Dla naszego Klienta, z branży medycznej, rekrutujemy osoby na stanowisko
Specjalista do spraw administracyjno – prawnych
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:
 • Obsługa organów korporacyjnych Spółki (Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu), w tym: stały kontakt z przedstawicielami organów Spółki, rozsyłanie zaproszeń, przygotowywanie kompletów materiałów na posiedzenia organów Spółki, protokołowanie posiedzeń organów Spółki, organizacja głosowań obiegowych oraz wykonywanie innych czynności techniczno – logistycznych w zakresie obsługi organów Spółki,
 • Dbanie o przepływ dokumentacji, prowadzenie archiwizacji dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej, a także prowadzenie rejestrów dokumentacji,
 • Nadzór nad przepisami obowiązującymi w spółce, realizacją zasad i procedur,
 • Współpraca z Kancelarią prawną, Kancelarią biegłych rewidentów oraz innymi kontrahentami w zakresie prowadzonych spraw,
 • Ścisła współpraca oraz koordynacja komunikacji pomiędzy Zarządem, spółkami zależnymi oraz poszczególnymi działami w spółkach,
 • Inne zadania o charakterze wsparcia organów korporacyjnych,
 • Wsparcie administracyjno – organizacyjne Kadry Zarządzającej,
 • Wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura Zarządu.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (prawnicze lub administracyjne),
 • roczne doświadczenie pracy o podobnym zakresie działań,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (praca z anglojęzycznymi członkami organów korporacyjnych),
 • Czynne prawo jazdy kat. B,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne,
 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Sumienność, dokładność i dbałość o szczegóły,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz samodzielność.
Klient oferuje:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • System premiowy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet Benefitów: karta sportowa, dofinansowanie zajęć sportowych, wyjść do teatru oraz nauki języków.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podobne oferty:

Pracownik ds. certyfikacji wydatków​

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zawartych i planowanych do zawarcia aneksów do umów inwestycyjnych w odniesieniu do umów o dofinansowanie, koordynowanie działań w zakresie usunięcia...

Więcej informacji

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-11-10