wt Lip 2020

Oferta przeniesiona do archiwum
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 66374

Warunki pracy

Budynek bez windy. Stanowiska pracy zorganizowane są zgodnie z przepisami BHP.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, przestępstwa określone w art. 2 ust. 1 pkt 15 oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz postępowań w sprawach o wykroczenia;
 • sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej sprawców czynów zabronionych;
 • przygotowywanie rozstrzygnięć kończących postępowanie przygotowawcze oraz przekazywanie ich w wymaganym zakresie do zatwierdzenia prokuratorowi nadzorującemu postępowanie przygotowawcze;
 • wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia;
 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe;
 • prowadzenie niezbędnej ewidencji rejestrów, wykazów i innej dokumentacji wymaganej na podstawie przepisów szczególnych, wewnętrznych decyzji, zarządzeń i poleceń;
 • występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwo skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia;
 • występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość procedury karnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców