nie Cze 2019

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 48869

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,
- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw administracyjnych na podstawie Ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm. oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego DZ.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ,
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2018 r. poz.1314 z późn. zm.,
 • opracowanie w celu udzielenia, informacji publicznych na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.
 • prowadzenie korespondencji urzędowej,
 • przyjmowanie stron,
 • obsługa prawna inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców