Referent prawny

12.02.2024

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 133635

Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, która mieści się w budynku piętrowym - budynek niedostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku,
 • W budynku jest winda, urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji, brak podjazdów,
 • Praca o charakterze administarcyjno-biurowym,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka dokumentów,
 • Zagrożenie korupcją,
 • Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Opiniowanie i korygowanie pod względem prawnym decyzji administracyjnych, postanowień wydawanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz pism kierowanych do stron w toku postępowania administracyjnego
 • Sporządzanie projektów pisemnych stanowisk Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora wobec wniesionych środków odwoławczych, środków zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć
 • Prowadzenie aktualizacji zarządzeń wydawanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS oraz spraw w zakresie struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu
 • Prowadzenie pod względem prawnym spraw związanych z zamówieniami publicznymi
 • Przygotowanie projektów wytycznych, umów i innych aktów prawnych opracowywanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz opiniowanie umów, porozumień otrzymywanych od innych jednostek organizacyjnych
 • Udzielanie konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, tj. m.in. kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora przed sądami
 • Udzielanie konsultacji prawnych i pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z windykacją i egzekucją należności Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, KPA, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych
 • Łatwość w formułowaniu myśli w mowie i piśmie
 • Zdolności organizacyjne
 • Samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Podobne oferty:

Referent prawny

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno - biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej obsługa komputera powyżej 4 godzinyn dziennie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę,...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Data publikacji: 2024-02-29

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze pow. 4 godz. dziennie, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym w budynku z windą. Zakres zadań Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z...

Więcej informacji

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Lokalizacja: świętokrzyskie / Kielce

Data publikacji: 2024-02-29

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca związana z obsługą prawną wykonywana głównie w siedzibie inspektoratu oraz archiwum zakładowym, także obsługą interesantów w sekretariacie inspektoratu Częste wyjazdy/wyjścia służbowe, polegające głównie na dostarczaniu...

Więcej informacji

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej

Lokalizacja: łódzkie / Rawa Mazowiecka

Data publikacji: 2024-02-16