nie Cze 2019

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 48925

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu;
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego;
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.


Zakres zadań

 • rozpatrywanie skarg i wniosków należących do właściwości wojewody,
 • przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz organizowanie spotkań z Kierownictwem Urzędu dla osób składających skargi na działalność urzędu bądź administracji zespolonej,
 • przeprowadzanie kontroli działalności tłumaczy przysięgłych,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Wojewody Dolnośląskiego,
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych osobom zainteresowanym,
 • kontrolowanie terminowości i sposobu załatwienia skarg i wniosków przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu,
 • dokonywanie analizy merytorycznej wpływających do Urzędu skarg na działalność komórek organizacyjnych Urzędu oraz administracji zespolonej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
 • znajomość KPA,
 • komunikatywność,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców