Radca Prawny

23.06.2021

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Radca Prawny
Miejsce pracy: Poznań
Osoba ubiegająca się o stanowisko winna spełnić następujące wymagania:

 

Niezbędne:
 • tytuł radcy prawnego
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie w dziale prawnym firmy lub kancelarii prawnej
 • znajomość i doświadczenie w zakresie stosowania prawa cywilnego, gospodarczego,
  prawa pracy
 • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych
Dodatkowe:
 • umiejętność samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi zadaniami
 • umiejętność analitycznego podejścia do zagadnień i problemów prawnych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.


1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Zagospodarowania Odpadóww Poznaniu z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.
2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
3) Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344).
4) Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji..
5) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą przy Alejach Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań lub adresem e-mail: iod@zzo.pl
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7) Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu.
8) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa.
9) Jeżeli uważają Państwo, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Podobne oferty:

Radca prawny

Warunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer, laptop, drukarkę itp. Siedziba znajduje się na I i II piętrze budynku bez windy, brak podjazdów. Toalety i ciągi komunikacyjne nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca w...

Więcej informacji

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Lokalizacja: opolskie / Brzeg

Data publikacji: 2021-06-22

Radca prawny

Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

Więcej informacji

Firma: Kuratorium Oświaty w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-06-22

Radca Prawny [rekrutacja online]

Przygotowywanie oraz weryfikowanie umów, regulaminów i procedur oraz innych dokumentów prawnych, Weryfikację materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, Bieżące doradztwo prawne i konsultacje na rzecz innych działów grupy...

Więcej informacji

Firma: Adamed Pharma S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Pieńków

Data publikacji: 2021-06-21