Radca prawny

12.02.2024

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Bartoszyce
Ogłoszenie o naborze Nr 133648

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę
 • Praca pod presją czasu
 • Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku- brak windy.

Zakres zadań

 • udzielanie wyjaśnień, porad i opinii prawnych w zakresie stosowania prawa pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach w zakresie obowiązków służbowych
 • opiniowanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jako organu administracji publicznej
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, porozumień, projektów statusów
 • sporządzanie projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego a zwłaszcza umów
 • nadzór prawny nad egzekucją należności Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowego Lekarza Weterynarii w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi
 • udzielanie pracownikom wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych na podstawie przedłożonych przez właściwych pracowników założeń
 • sporządzanie informacji dot. zmian w obowiązujących przepisach
 • wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych
 • znajomość prawa weterynaryjnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego
 • uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna, internet )

Podobne oferty:

Radca Prawny

CZEGO POTRZEBUJEMY: kompleksowe doradztwo prawne w zakresie czynności związanych z prowadzeniem działalności Spółki sporządzanie opinii prawnych, udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne, opiniowanie projektów umów, weryfikacja obowiązków prawnych w...

Więcej informacji

Firma: Supernova Spółka Komandytowa

Lokalizacja: pomorskie / Cedry Małe

Data publikacji: 2024-02-28

Radca prawny / Radczyni prawna / Adwokat / Adwokatka

Zakres czynności: stała obsługa prawna Oddziału w Warszawie w zakresie związanym z zarządzeniem i gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności dotycząca sprzedaży i nabycia nieruchomości, oddawania nieruchomości do odpłatnego korzystania,...

Więcej informacji

Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-02-28

Radca Prawny / Adwokat

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Udzielanie porad, opinii, konsultacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów prawa, a w szczególności prawa właściwego dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie...

Więcej informacji

Firma: Medicover Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Al. Jerozolimskie 96

Data publikacji: 2024-02-26