czw Cze 2020

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63791

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Dokonywanie analiz prawnych •opracowywanie/ opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów •sporządzanie opinii prawnych •udzielanie porad prawnych
 • Zadanie 2: Wykonywanie zastępstwa procesowego •przygotowywanie pism procesowych •występowanie przed sądami powszechnymi •przygotowywanie pism procesowych objętych tzw. przymusem adwokackim •reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym •przygotowywanie i reprezentacja przy zawieraniu ugody sądowej •występowanie przed Sądem Najwyższym
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego •opracowywanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opiniowanie projektów aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 1 rok w obsłudze prawnej
 • wpis na listę radców prawnych
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy
 • znajomość ustawy – Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz regulacji w zakresie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • kreatywność
 • negocjowanie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Radca prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: pt Cze 2020

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6, -...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Polkomtel Sp. z o.o.

  Radca Prawny - Główny Specjalista ds. Kontraktów [Rekrutacja prowadzona online]

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: czw Cze 2020

  sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień, listów intencyjnych; sporządzanie wzorów umów, regulaminów i ofert; wsparcie prawne projektów związanych z wdrażaniem nowych usług; przygotowywanie projektów stanowisk i opinii prawnych; opiniowanie...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Budimex SA

  Radca Prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: czw Maj 2020

  Do Twoich zadań należeć będzie: opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie warunków prawnych umów, aneksów i porozumień zawieranych przez firmę; sprawowanie nadzoru prawnego nad dokumentacją dotyczącą kontraktów budowlanych; reprezentowanie firmy przed...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY