nie Cze 2019

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 49009

Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • udzielanie porad, konsultacji, opinii prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez urząd,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień i innych dokumentów opracowywanych w urzędzie,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika, a także nadzór prawny nad egzekucją należności,
 • opracowywanie oraz opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku
radcy prawnego w jednostkach administracji publicznej
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Znajomość prawa oświatowego, postępowania administracyjnego, prawa pracy i prawa cywilnego.
 • Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • komunikatywność i umiejętność sprawnej pracy własnej.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców