Radca prawny

29.05.2024

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138211

Warunki pracy


 • Departament Prawny mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze.
 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i pod presją czasu oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalno - prawnym projekty porozumień międzyinstytucjonalnych, umów oraz decyzji o dofinansowaniu projektów (w tym ich zmian) oraz umów cywilnoprawnych zawieranych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych w ramach tzw. Pomocy Technicznej, w celu zapewnienia zgodności realizowanych działań z przepisami krajowymi oraz unijnymi.
 • Sporządza opinie prawne, analizy i stanowiska w szczególności w zakresie systemu wdrażania funduszy europejskich, pomocy publicznej, finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, w celu zapewnienia zgodności realizowanych działań z przepisami krajowymi oraz unijnymi oraz prawidłowego wdrażania funduszy europejskich.
 • Opiniuje decyzje/postanowienia i inne pisma wydawane w postępowaniach administracyjnych, w tym prowadzonych przez Departament Budżetu i Finansów, w zakresie wydatkowania środków europejskich, obejmujących w szczególności postępowania o zwrocie w całości lub części dofinansowania przez beneficjentów oraz stosowaniu wobec nich ulg i umorzeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w celu prawidłowego wdrażania funduszy europejskich.
 • Prowadzi sprawy sądowe i sądowo - administracyjne, w szczególności dotyczące funduszy europejskich, w celu prawidłowego wdrażania funduszy europejskich.
 • Opiniuje projekty upoważnień i pełnomocnictw, w celu zapewnienia zgodnego z prawem przedstawicielstwa Ministra Zdrowia i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia.
 • Monitoruje zmiany odpowiednich przepisów krajowych i unijnych oraz orzecznictwa sądowego, a także dokonuje analizy ich wpływu na system wdrażania funduszy europejskich, w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej Ministra Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.
 • Prowadzi sprawy związane z kwestią pomocy publicznej w ramach funduszy Unii Europejskiej, w celu prawidłowego ich wdrażania.
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych opracowanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Zdrowia lub opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne organy, kierowane w ramach uzgodnień do Ministra Zdrowia, w celu zapewnienia ich zgodności z prawem krajowym i unijnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. obsługi prawnej
 • Przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich
 • Uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
 • Wiedza z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Zdolność planowania i samodzielnej pracy
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Zdolność analitycznego myślenia i duża samodzielność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty:

Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania, Możliwości rozwoju zawodowego i...

Więcej informacji

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-06-17

Radca Prawny / Radczyni Prawna

Twój zakres obowiązków: bieżąca obsługa prawna organizacji, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wykonywanie doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa, opracowywanie i opiniowanie umów, dokumentacji...

Więcej informacji

Firma: Santander Consumer Bank S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b

Data publikacji: 2024-06-13

Radca Prawny

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127 II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1 III. Zakres czynności na stanowisku radcy prawnego: wydawanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa lub Dyrektora Sądu; opiniowanie...

Więcej informacji

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, al. „Solidarności” 127

Data publikacji: 2024-06-12