wt Lut 2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 60532 z dnia 04 lutego 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

radca prawny
Departament Rozwoju Analiz

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Opiniowanie przygotowanych przez komórki Urzędu projektów decyzji i postanowień, jak również pism procesowych kierowanych do sądu, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego, w tym sporządzanie pism procesowych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi w celu reprezentowania interesów Prezesa Urzędu.
 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.
 • Dokonywanie merytorycznej oceny zasadności wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadności wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazywanie przesłanek uzasadniających uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.
 • Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności.
 • Udzielanie konsultacji pracownikom departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi, w szczególności w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych.

WARUNKI PRACY: Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach). 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w stosowaniu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego lub na stanowisku radcy prawnego
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych oraz ustawy o rachunkowości, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Capgemini Polska Sp. z o.o.

Legal Counsel (French-speaker)

małopolskie / Kraków

Publikacja: pt Lut 2020

Who are we looking for? The successful candidate will enjoy a good degree of autonomy and will work on all phases of deals. In addition, the successful candidate will be part of the global legal team and will need to comply with and deploy locally the Group’s...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

PKO Bank Polski

Radca Prawny / Adwokat

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: czw Lut 2020

W PKO Banku Polskim masz na dzień dobry: możliwość współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju w największej instytucji finansowej w kraju, możliwość realizacji planów zawodowych w ambitnym zespole,...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Aventus Group Sp. z o.o.

Radca Prawny

podlaskie / Białystok

Publikacja: czw Lut 2020

Analiza nowych projektów i produktów pod względem zgodności z wymogami prawnymi Zapewnienie zgodności biznesu z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Grupy kapitałowej Przygotowywanie raportów na potrzeby Zarządu Analiza dokumentacji produktowej kierowanej...

POZNAJ SZCZEGÓŁY