czw Lip 2019

 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-22/19 na wolne stanowisko

 

 

PROTOKOLANT SĄDOWY

 

 

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

 

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 89

 

III. Zakres zadań na stanowisku:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • zapewnienie techniczno- organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych,
 • sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego,
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw w powierzonym referacie
 • wykonywanie innych prac administracyjno- biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na klawiaturze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

V. Wymagania pożądane

 • ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (mile widziane wykształcenie administracyjne lub prawnicze),
 • doświadczenie w pracy biurowej lub na analogicznym stanowisku,
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu Word i Excel,
 • podstawowa znajomość przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, w tym udział w rozprawach i bliską współpracę z sędziami,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Specjalista do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Sie 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKIK w odniesieniu do projektów pomocy...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Główny specjalista Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Sie 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie w drugiej instancji postępowania administracyjnego nadmiernego...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Starszy specjalista

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pt Sie 2020

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilkanaście...

POZNAJ SZCZEGÓŁY