Pracownik w Wydziale Wsparcia Nadzoru Makroostrożnościowego

21.09.2021

Narodowy Bank Polski

Departament Stabilności Finansowej

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wsparcia Nadzoru Makroostrożnościowego


Do podstawowych zadań departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu
stabilności finansowej.

Natomiast w szczególności do zadań WWNM należy koordynowanie prac związanych
z uczestnictwem Prezesa NBP w Komitecie Stabilności Finansowej, w tym opracowanie niezbędnych materiałów i analiz, oraz obsługa operacyjna i analityczna Komitetu
Stabilności Finansowej jako organu nadzoru makroostrożnościowego.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w przygotowywaniu i organizacji posiedzeń KSF-M oraz grup roboczych przy Komitecie,
 • udział w organizacji i koordynacji prac międzyinstytucjonalnych oraz realizowanych w NBP na rzecz KSF-M, prowadzonych w ramach Stałej Grupy Roboczej i innych struktur utworzonych przez Komitet,
 • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych sporządzanych na potrzeby i w związku z pracami KSF-M,
 • współpraca przy opracowywaniu koncepcji polityki makroostrożnościowej, polityki komunikacyjnej oraz innych działań prowadzonych przez KSF-M,
 • wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem NBP w instytucjach międzynarodowych, a w szczególności współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego,
 • współpraca przy opiniowaniu aktów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru makroostrożnościowego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
 • zdolność analizowania złożonych problemów oraz sprawnego poszukiwania i syntetyzowania informacji,
 • umiejętność tworzenia aktów prawnych,
 • zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność i duże poczucie odpowiedzialności za efekty pracy
  własnej i zespołu,
 • zdolność do pracy systematycznej oraz pod presją czasu,
 • zaangażowanie, chęć uczenia się i otwartość na nowe zadania.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień z zakresu polityki makroostrożnościowej,
 • wiedza nt. funkcjonowania instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej,
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu finansowego i rynków finansowych,
 • znajomość głównych regulacji UE z zakresu polityki makroostrożnościowej,
 • umiejętność oceny wpływu regulacji na działalność instytucji finansowych.

 

Podobne oferty:

Inspektor ds. Legislacji Wewnętrznej w Wydziale Prezydialnym

Zadania: Monitorowanie obowiązujących przepisów prawa miejscowego i powszechnego oraz ich wpływu na działalność Straży Miejskiej m. st. Warszawy, w tym: realizowanie i kierowanie procesami legislacyjnymi we współpracy z komórkami organizacyjnymi Straży...

Więcej informacji

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Specjalista ds. prawnych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:...

Więcej informacji

Firma: Instytut Fizyki PAN

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Ekspert w Wydziale Zarządzania Regulacyjnego

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: monitorowanie, analiza i opiniowanie projektów regulacji krajowych i UE, mających wpływ na działalność GK PGE; ocena wpływu projektów regulacji prawnych na działalność Spółek GK PGE,...

Więcej informacji

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj