Pracownik ds. zewnętrznej obsługi prawnej

04.05.2021

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkła-dy jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun-kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. zewnętrznej obsługi prawnej

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika do 30.09.2021r.)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IOR/125/03/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • koordynacja umów z wykonawcami usług prawnych w zakresie: weryfikacji przedmiotu zamówienia, negocjacje przedstawionych wycen i terminów, odbiór przygotowanych opracowań, terminowe rozliczanie faktur za usługi prawne w systemie SAP w zakresie zgodności z zasadami kwalifikowania wydatków ze względu na źródło finansowania
 • koordynacja współpracy pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi, a wykonawcami usług prawnych finansowanych w ramach PT POIiŚ i PT CEF oraz źródeł innych niż fundusze UE,
 • udział w pracach związanych z zapewnieniem wsparcia prawnego dla projektów realizowanych w ramach Perspektywy Budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 (a także następnej perspektywie) oraz zarządzanie usługami wsparcia prawnego dla projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020 (a także następnej perspektywie),
 • przygotowywanie materiałów w postępowaniach zakupowych dla usług prawniczych w postaci umowy, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert na potrzeby zamówień udzielanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • udział w spotkaniach z wykonawcami usług prawnych, negocjacje stawek i postanowień umownych, przygotowywanie umów oraz aneksów do umów,
 • nadzór nad wykorzystywaniem budżetu poszczególnych umów,
 • przygotowywanie kompletnych materiałów na posiedzenia organów Spółki, w tym projektów uchwał, koordynacja procesu uzgadniania ostatecznego kształtu materiału,
 • przygotowywanie analiz, zestawień, opracowań dotyczących bieżących tematów zleconych przez dyrekcję biura lub zarząd
 • prowadzenie cyklicznej sprawozdawczości dotyczącej wykorzystania budżetu poszczególnych umów, wniosków o płatność, rejestrów spraw sądowych etc.
 • wsparcie dyrekcji oraz radców prawnych w zakresie wykonywanych czynności.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym na stanowiskach związanych z prawem lub administracją,
 • wiedza zawodowa w zakresie prawa i administracji, szczególnie w zakresie prawa zamówień publicznych, konstruowania i interpretacji umów
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty:

Specjalista ds. zamówień publicznych (prawnik / aplikant radcowski / adwokacki)

I. Udział w przygotowywaniu i składaniu ofert w postępowaniach przetargowych (głównie prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych), obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań, przygotowanie propozycji wniosków i zapytań do Zamawiającego...

Więcej informacji

Firma: CONTROL PROCESS S.A.

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: wczoraj

IT In-house Lawyer - Data Protection

Your role: Providing legal advice on Personal Data Protection and supporting Objectivity Group companies in implementation and supervising of privacy compliance with the focus on European law (GDPR), Polish, English and German law, including: organization of internal...

Więcej informacji

Firma: Objectivity Sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie /

Data publikacji: wczoraj

IT In-house Lawyer - Data Protection

Your role: Providing legal advice on Personal Data Protection and supporting Objectivity Group companies in implementation and supervising of privacy compliance with the focus on European law (GDPR), Polish, English and German law, including: organization of internal...

Więcej informacji

Firma: Objectivity Sp. z o.o.

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: wczoraj