Pracownik ds. umów majątkowych

27.09.2021

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. umów majątkowych (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IGK/73/09/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • bieżące monitorowanie aktualności treści i przedmiotu zawartych przez Spółkę umów majątkowych w celu zapewnienia ich aktualności,
 • stałe prowadzenie i wymiana informacji dotyczących umów majątkowych  z jednostkami organizacyjnymi Spółki, w celu ustalenia koniecznych zmian w ww. umowach,
 • analiza wszelkiego rodzaju dokumentacji oraz opracowywanie stanowiska w zakresie zgodności jej zapisów z postanowieniami zawartymi w umowach,
 • opracowywanie i rekomendowanie Zarządowi Spółki stosownych zmian w ww. umowach w celu ich wprowadzenia,
 • zapewnienie zgodności kosztów wynikających z umów majątkowych z przedmiotem tych umów w celu rozliczenia ich wartości z planem finansowym działalności Spółki,
 • umiejętność czytania aktów prawnych (w tym powszechnie obowiązujących), oraz praktycznego wykorzystania zawartych w nich przepisów,
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji przedmiotowych umów w celu opracowania sprawozdań z ich wykonania.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziany 1 rok doświadczenia zawodowego w specjalności geodezja/nieruchomości,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność czytania aktów prawnych oraz praktycznego wykorzystania zawartych w nich przepisów;
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność oraz umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami;
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty:

Specjalista ds. obsługi umów ubezpieczeniowych

W ramach Twojej przyszłej roli będziesz: obsługiwać proces posprzedażowego zawarcia umowy ubezpieczenia, przeprowadzać kontrole formalno-merytoryczne poprawności informacji zawartych w dokumentacji ubezpieczeniowej, wprowadzać dane z dokumentacji...

Więcej informacji

Firma: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź

Data publikacji: wczoraj

Młodszy specjalista ds. weryfikacji umów

Zakres obowiązków: Weryfikacja formalna umów zawieranych z klientami sektora B2C oraz B2B, Wprowadzanie danych z umów do systemów teleinformatycznych/ewidencyjnych, Dbanie o bezpieczeństwo systemu oraz przetwarzanych w nich danych, Weryfikacja braków i...

Więcej informacji

Firma: ESOLEO Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-10-19

Ekspert w Departamencie Handlu / Wydział Umów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Kreowanie powiązań umownych w obszarze CO2 i gazu dla zapewnienia działalności operacyjnej obrotu hurtowego. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów w obszarze obrotu uprawnieniami do...

Więcej informacji

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-28