Pracownik ds. rozwoju i wieloletniego programu utrzymania

11.08.2022

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. rozwoju i wieloletniego programu utrzymania

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IST/78/07/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • współpraca z zewnętrznymi oraz wewnętrznymi interesariuszami w zakresie realizacji wieloletniego programu utrzymaniowego,
 • wsparcie właściwych komórek branżowych w zakresie prowadzenia umowy na realizację programu utrzymaniowego,
 • udział w aktualizacji treści programu utrzymaniowego,
 • udział w pracach związanych z współpracą PKP PLK S.A. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
 • udział w pracach nad Planem Prac Badawczo-Rozwojowych PKP PLK S.A.,
 • udział w pracach dot. innowacyjności oraz badań i rozwoju, prowadzonych przez wewnętrznych oraz zewnętrznych interesariuszy.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek : zarządzanie, ekonomia/finanse, transport kolejowy, administracja/prawo,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym rok na podobnym stanowisku,
 • wiedza zawodowa z zakresu infrastruktury kolejowej, transportu kolejowego, inwestycji, zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.