Pracownik ds. procedur udzielania zamówień publicznych

07.02.2023

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. procedur udzielania zamówień publicznych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILG/394/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz zasad udzielania zamówień obowiązujących w Spółce,
 • współudział w standaryzacji Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz opracowywaniu wzorcowych dokumentów zakupowych,
 • monitorowanie i informowanie o zmianach w przepisach oraz wytycznych dotyczących zamówień publicznych,
 • wspieranie jednostek organizacyjnych Spółki w interpretacji i stosowaniu regulacji z obszaru zamówień publicznych,
 • nadzór nad procesem zakupowym w spółkach zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w Grupie Zakupowej PKP,
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia, udział w pracach Komisji Przetargowej, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: prawo, administracja,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • aktualna wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych,
 • umiejętność argumentowania oraz prezentowania i uzasadniania własnego stanowiska,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • elastyczność w działaniu i otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.