Naczelnik Wydziału organizacji i obsługi organów Spółki

11.06.2024

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!
 
Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:
Naczelnik Wydziału organizacji i obsługi organów Spółki
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IBZ/66/04/24
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kierowanie podległym Wydziałem w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z obsługą posiedzeń organów Spółki,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem organów Spółki,
 • przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 • nadzór nad opracowaniem regulaminów: organów Spółki, organizacyjnego Spółki i jednostek organizacyjnych Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w działach korporacyjno - prawnych, w tym 2 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem,
 • gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”,
 • bardzo dobra znajomość prawa, w szczególności dotyczącego spółek handlowych,
 • wiedza zawodowa z zakresu administracji i zarządzania,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • dojrzałość menedżerska.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty:

Kierownik Administracji i Finansów

Będziesz odpowiedzialny za: Zarządzanie compliance i obsługą organizacyjno-finansową Nadzór nad sekretariatem i administracją Reprezentowanie Spółki i podmiotów powiązanych Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych Koordynacja pracy działu Rejestracja i...

Więcej informacji

Firma: Alter Investment S.A.

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2024-06-19

Kierownik ds. Organizacyjnych

Zadania: Zarządzanie compliance i sprawami organizacyjno-finansowymi Prowadzenie sekretariatu i obsługa Zarządu Koordynowanie działu organizacyjnego Pełnomocnictwo do reprezentacji Spółki Tworzenie projektów zarządzeń, uchwał, dokumentów Protokołowanie...

Więcej informacji

Firma: Praca.pl

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2024-06-17

Kierownik Działu Organizacyjnego

Kluczowe zadania : zarządzanie funkcją compliance oraz kompleksowe prowadzenie spraw organizacyjno-finansowych Spółki, w tym jej sekretariatu i wykonywanie zadań z zakresu obsługi administracyjnej Spółki i Zarządu koordynowanie i nadzorowanie pracy...

Więcej informacji

Firma: Alter Investment S.A.

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2024-06-13