Młodszy specjalista / Specjalista w Dziale Finansowym w Wydziale Księgowości

01.04.2022

młodszy specjalista/specjalista w Dziale Finansowym w Wydziale Księgowości

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/24

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia/wymiar etatu: umowa o pracę/ pełny etat

 

Termin składania ofert: 07.04.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • windykacja należności w trybie administracyjno-prawnym,
 • wystawianie upomnień, wystawianie i wysyłka tytułów wykonawczych,
 • nadzór nad postępowaniami egzekucyjnymi,
 • wykonywanie obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

 

WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (mile widziane prawnicze lub ekonomiczne)
 • lata pracy zawodowej: na stanowisko młodszego specjalisty wymagany jest co najmniej 1 rok stażu pracy, na stanowisko specjalisty wymagane są minimum 3 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.),
 • mile widziane doświadczenie w nadzorowaniu postępowań windykacyjnych, rozliczeniach finansowych w administracji lub w bankowości, posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami w administracji takimi jak ePUAP, eTW,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka odporność na stres,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl