wt Sty 2020

Ogłoszenie numer: 2962268, z dnia: 2020-01-07

Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

zatrudni osobę na stanowisko:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturą
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej w tym tworzenie procedur i regulacji wewnętrznych związanych z procesem zakupów oraz optymalizacją procesu zakupów;
 • nadzór nad procesami zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi zarówno w zakresie obowiązywania UPZP jak i zamówień publicznych, dla których ustawa nie ma zastosowania;
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych i ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych;
 • analizowanie rynku w poszukiwaniu ofert na realizację Zapotrzebowań;
 • zarządzanie całokształtem procesów zakupowych w Instytucie w tym m.in.:
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielanie zamówień,
  • ustalanie właściwej procedury dla konkretnych zamówień - zapewnienie formalnej poprawności w zakresie stosowania procedur w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych
   w tym m.in. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   i projektów umów, zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywaniem ogłoszeń o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich jeśli wymagane, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi;
  • udział w pracach Komisji przetargowej;
  • przekazywane zawartych umów do realizacji komórkom organizacyjnym w Instytucie, nadzór formalny nad realizacją umów/zamówień oraz procesem odbioru dostaw/usług, prowadzenie ewidencji umów/zamówień;
 • sporządzanie i przesyłanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;
 • prowadzenie rejestru w systemie INTRASTAT;
 • obsługa transportowa Instytutu (w tym nadzór nad utrzymaniem pojazdów, ewidencja zakupionego paliwa i zestawienia przebiegów pojazdów z podziałem na obciążane zlecenia wewnętrzne);
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych (nadzór nad wprowadzaniem na stan, likwidacjami, znakowaniem).

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowana specjalność prawnicza
 • minimum 3 lata pracy związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych
 • minimum 1 rok pracy na stanowisku kierowniczym
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet MS Office
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych, badawczych
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Instytut Fizyki PAN

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturą

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: czw Lut 2020

udział w kształtowaniu polityki zakupowej w tym tworzenie procedur i regulacji wewnętrznych związanych z procesem zakupów oraz optymalizacją procesu zakupów; nadzór nad procesami zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Instytut Fizyki PAN

Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturą

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: wt Gru 2019

udział w kształtowaniu polityki zakupowej w tym tworzenie procedur i regulacji wewnętrznych związanych z procesem zakupów oraz optymalizacją procesu zakupów; nadzór nad procesami zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi...

POZNAJ SZCZEGÓŁY