Inspektor wojewódzki

10.06.2024

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 138705

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji w trybie specustaw,
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości ograniczone w sposobie korzystania w trybie specustaw,
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawie ustanowienia bądź wygaszenia prawa trwałego zarządu,
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa,
 • sprawdza i weryfikuje pod względem formalno-prawnym i rachunkowym sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe stanowiące podstawę ustalenia odszkodowań,
 • archiwizuje dokumentację wytworzoną w Zespole do spraw wywłaszczeń i odszkodowań w I instancji,
 • udziela stronom prowadzonych postępowań administracyjnych informacji w zakresie prowadzonych spraw oraz w trybie dostępu do informacji publicznej.
 • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji w trybie specustaw w zakresie inwestycji objętych programami: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) w latach 2021-2027.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub wyższe w zakresie wyceny (szacowania) nieruchomości lub inne wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie wyceny (szacowania) nieruchomości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym (w szczególności rozdział 2b),
 • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (w szczególności rozdział 3),
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (w szczególności rozdział 3),
 • znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (w szczególności rozdział 3),
 • znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo – pompowych oraz inwestycji towarzyszących (w szczególności rozdział 3),
 • znajomość ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (w szczególności rozdział 6 i 7),
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętności organizacji pracy,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podobne oferty:

Starszy Prawnik

Opis stanowiska: samodzielna bieżąca obsługa klientów udział w zespołach w ramach realizacji projektów biznesowych prowadzenie sporów gospodarczych (samodzielnie lub w zespole) udział w negocjowaniu warunków transakcji nadzór nad pracą młodszych...

Więcej informacji

Firma: Legal House Poland sp z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, Mokotów

Data publikacji: 2024-06-21

Prawnik / Radca Prawny

Zakres obowiązków: Sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz pozostałych dokumentów Współpraca z Radcami Prawnymi Udział w rozprawach Analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy, Kontakt z Klientem, Wsparcie w...

Więcej informacji

Firma: Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Siedlce

Data publikacji: 2024-06-21

Starszy specjalista

Warunki pracy Obsługa klientów zewnętrznych. Obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputera. Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Wykonuje zadania starszego...

Więcej informacji

Firma: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Data publikacji: 2024-06-21