Główny Specjalista / Radca Prawny

24.05.2024

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Główny Specjalista / Radca Prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DPZP/64/24

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę 

 

Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Przygotowywanie opinii oraz udzielanie porad wymagających interpretacji przepisów prawa w zakresie działania Wydziału,
 • Opiniowanie od strony prawnej dokumentów wewnętrznych (procedur, zarządzeń), a także projektów regulaminów naborów,  umów oraz aktów prawnych, 
 • Reprezentowanie Prezesa Agencji oraz Agencji przed sądami administracyjnymi.
Wymagania konieczne dla kandydata na Głównego Specjalistę:
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej trzyletni staż pracy,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funduszy europejskich i finansów publicznych,
 • praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawnych, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej,
Wymagania pożądane dla kandydata na Głównego Specjalistę:
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wdrażaniem funduszy europejskich,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
Wymagania konieczne dla kandydata na Radcę Prawnego:
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku ds. obsługi prawnej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funduszy europejskich i finansów publicznych,
 • praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawnych, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wymagania pożądane dla kandydata na Radcę Prawnego:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wdrażaniem funduszy europejskich
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, w przypadku aplikowania na stanowisko Radca Prawny – potwierdzenie posiadania uprawnień.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Podobne oferty:

Radca Prawny

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania, Możliwości rozwoju zawodowego i...

Więcej informacji

Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2024-06-17

Radca Prawny / Radczyni Prawna

Twój zakres obowiązków: bieżąca obsługa prawna organizacji, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wykonywanie doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa, opracowywanie i opiniowanie umów, dokumentacji...

Więcej informacji

Firma: Santander Consumer Bank S.A.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław, Fabryczna, ul. Legnicka 48b

Data publikacji: 2024-06-13

Radca Prawny

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127 II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1 III. Zakres czynności na stanowisku radcy prawnego: wydawanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa lub Dyrektora Sądu; opiniowanie...

Więcej informacji

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa, al. „Solidarności” 127

Data publikacji: 2024-06-12