pt Cze 2020

Oferta przeniesiona do archiwum

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63774 z dnia 03 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

główny specjalista
do spraw: współpracy z zagranicą
w Biurze Prezesa

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA;
OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Współpraca z Instytucjami UE, organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi oraz z organami ochrony konsumentów w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKIK, w szczególności w obszarze ochrony konsumentów i nadzoru rynku.
 • Zbieranie informacji oraz przeprowadzanie analiz prawno-porównawczych na potrzeby kierownictwa i innych komórek organizacyjnych Urzędu budując w tym zakresie bazę know-how zawierającą informacje o doświadczeniach zagranicznych organów konkurencji i konsumentów (np. w formie cyklicznych newsletterów).
 • Przygotowywanie tez i materiałów dla kierownictwa departamentu i Urzędu na potrzeby wydarzeń krajowych i zagranicznych koordynowanych przez Wydział.
 • Analizowanie zaproszeń zagranicznych i przedstawienie rekomendacji dotyczących udziału przedstawicieli Kierownictwa Urzędu oraz przekazywanie informacji na temat wydarzeń do właściwych departamentów. Obsługiwanie także bazy prezentacji oraz sprawozdań z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu.
 • Przygotowywanie projektów instrukcji na posiedzenia komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz wkłady do instrukcji przekazywanych przez inne resorty w zakresie spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.
 • Wykonywanie zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów współpracy rozwojowej Urzędu finansowanych ze środków UE.
 • Wykonywanie zadań związanych ze współpracą z innymi resortami administracji rządowej w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKIK.
 • Przygotowywanie i organizacja wizyt studyjnych oraz posiedzenia grup roboczych Komisji Europejskiej.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych bądź integracji europejskiej
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w zakresie prawa, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej lub administracji
 • Język angielki bardzo dobry C1
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, orientacja na osiąganie celów.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu kompetencji Prezesa UOKIK, polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji i konsumentów, polityki i struktury UE oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych, umiejętności korzystania z polskich i zagranicznych materiałów źródłowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Studia podyplomowe z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych bądź integracji europejskiej.
 • Język francuski lub niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, współpraca.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców