śr Lip 2020

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 65766

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
•Elastyczny czas pracy
•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
•Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
•Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
•Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
•Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karta fitness
•Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
•Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
•Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
•Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa.
 • Uczestniczenie w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, w tym w szczególności w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji, w celu zapoznania się z uwagami i uzgodnienia treści projektowanego aktu prawnego oraz ustalenia brzmienia projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Sporządzanie opinii prawnych o znacznym stopniu złożoności oraz sporządzanie opinii z zakresu nietypowych zagadnień i rozwiązań legislacyjnych.
 • Udzielanie bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej pracownikom departamentów merytorycznych, w celu zapewnienia poprawności projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Koordynowanie prac dotyczących zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest departamentem wiodącym, w celu zebrania i przedstawienia uwag prawnych i merytorycznych resortu finansów.
 • Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych, w celu przekazania dokumentacji do podpisu Ministra Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość przepisów z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, w szczególności ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących rynków finansowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji - Departament Ochrony Konkurencji

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Sie 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

JTI GBS

Legal Assistant / Administrator

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: sob Sie 2020

Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working with...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

JTI GBS

Legal Associate with German / French / Arabic / Romanian

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: sob Sie 2020

This position will provide contract administration support, legal admin support and training tracking support. Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life...

POZNAJ SZCZEGÓŁY