śr Lip 2020

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 65766

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
•Elastyczny czas pracy
•Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
•Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
•Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
•Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
•Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karta fitness
•Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
•Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
•Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
•Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa.
 • Uczestniczenie w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, w tym w szczególności w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji, w celu zapoznania się z uwagami i uzgodnienia treści projektowanego aktu prawnego oraz ustalenia brzmienia projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Sporządzanie opinii prawnych o znacznym stopniu złożoności oraz sporządzanie opinii z zakresu nietypowych zagadnień i rozwiązań legislacyjnych.
 • Udzielanie bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej pracownikom departamentów merytorycznych, w celu zapewnienia poprawności projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Koordynowanie prac dotyczących zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest departamentem wiodącym, w celu zebrania i przedstawienia uwag prawnych i merytorycznych resortu finansów.
 • Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych, w celu przekazania dokumentacji do podpisu Ministra Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość przepisów z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, w szczególności ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących rynków finansowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Sąd Okręgowy w Warszawie

Asystent Sędziego

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: śr Lip 2020

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Płockiej 5 II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 5 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 22 września 2020 r., godz. 10.00 , w siedzibie...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Budimex SA

Specjalista ds. administracyjno-prawnych

kujawsko-pomorskie / Świecie

Publikacja: wt Lip 2020

Do Twoich zadań należeć będzie: opracowywanie i opiniowanie prawnych warunków umów z kontrahentami oraz z dostawcami materiałów i usług, prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz z organami administracji, sprawowanie kontroli nad dokumentacją...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Starszy specjalista do spraw: ochrony konkurencji - Departament Ochrony Konkurencji

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Lip 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z...

POZNAJ SZCZEGÓŁY