pon Sie 2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 67184 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

główny specjalista
Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Prowadzenie w drugiej instancji postępowania administracyjnego nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz postępowań w sprawach nakładania kar pieniężnych.
 • Rozpatrywanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w tym zakresie, w szczególności przygotowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydane w toku w kontroli prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie świadczeń pieniężnych.
 • Współpraca z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentowanie Prezesa UOKIK na forach międzynarodowych.
 • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Współpraca z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze praktycznego stosowania prawa.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, podstaw finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, znajomości procedury administracyjnej i kpa.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność.
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe prawo, administracja.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub kontroli.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Specjalista do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pon Sie 2020

WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA ADRES URZĘDU: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie projektów stanowisk UOKIK w odniesieniu do projektów pomocy...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Starszy specjalista

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pt Sie 2020

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilkanaście...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Główny specjalista

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: pt Sie 2020

Warunki pracy Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe •krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe –...

POZNAJ SZCZEGÓŁY