wt Paź 2019

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Asystent / Asystentka Biura Zarządu

Miejsce pracy: Łódź

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:
 • Zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla Biura Zarządu
 • Przekazywanie Przełożonemu wyczerpujących informacji dotyczących realizowanych zadań oraz zgłaszanie propozycji zmian w celu usprawnienia organizacji
 • Obsługa posiedzeń Zarządu, Radu Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki
 • Przygotowywanie Zarządzeń, Uchwał, protokołów i dokumentacji z posiedzeń
 • Przygotowywanie informacji i opracowań dla Zarządu Spółki ( analizy, raporty, prezentacje, zestawienia)
 • Organizacja czasu pracy Zarządu: prowadzenie kalendarza spotkań, organizowanie spotkań firmowy oraz organizacja podróży służbowych
 • Administrowanie obiegiem dokumentów ( korespondencja przychodząca/wychodząca, tłumaczenie dokumentów z/na polski-angielski)
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki oraz z firmami zewnętrznymi
 • Współpraca przy opracowywaniu materiałów marketingowych i reklamowych Firmy
 • Dbanie o wizerunek Firmy
Co jest dla nas ważne:
 • Min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Komunikatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność wykonywania różnorodnych zadań i ustalania priorytetów pod presją czasu
 • Łatwość w tworzeniu pism i dokumentów, tzw. „ lekkie pióro”
 • Samodzielność, sumienność w wykonywaniu zadań oraz dyspozycyjność
 • Wysoka kultura osobista, dyskrecja, dyplomacja oraz dbałość o przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • Znajomość przepisów prawa spółek handlowych, prawa bankowego oraz funkcjonowania spółek giełdowych
 • Proaktywne podejście do realizacji zadań
 • Dobra znajomość pakietu MS Office ( Excel, Word, Power Point)
 • Wykształcenie wyższe ( preferowane prawo, administracja)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość dodatkowego języka jako dodatkowy atut
 • Prawo jazdy kat. B (czynne)
Co oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się Firmie
 • Wynagrodzenie odpowiadające zaangażowaniu w wykonywaniu obowiązków służbowych
 • Pakiet benefitów ( m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, ubezpieczenie grupowe)
 • Praca w przyjaznej atmosferze
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz zdobycie cennego doświadczenia

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody, która pozwoli przetwarzać Spółce również przekazane dane wykraczające poza zakres wskazany w Kodeksie Pracy oraz umożliwi przedstawienie Kandydatowi także innych, niż aktualna, ofert pracy lub współpracy:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o., zwana dalej: CBB, jako pracodawca. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@cbb.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
CBB będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W uzasadnionych prawnie przypadkach CBB będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem konieczności skorzystania przez CBB z usług doradczych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.

Asystent / Asystentka Biura Zarządu

małopolskie / Kraków

Publikacja: wt Paź 2019

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało: Zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla Biura Zarządu Przekazywanie Przełożonemu wyczerpujących informacji dotyczących realizowanych zadań oraz zgłaszanie propozycji zmian w celu...

POZNAJ SZCZEGÓŁY