Starszy specjalista

23.06.2021

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79854

Warunki pracy


 • Praca biurowa

 • Użytkowanie sprzętu biurowego

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


 


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy oraz ustala uprawnienia i obowiązki wynikające z jego trwania osób zatrudnionych w urzędzie
 • Prowadzi sprawy związane z dokumentacją pracowniczą pracowników
 • Przygotowuje propozycje rozwiązań prawnych związanych z nowymi regulacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie w celu dostosowania wewnętrznych aktów prawnych do obowiązujących przepisów prawa pracy
 • Przygotowuje dokumenty do rozstrzygania spraw spornych i skarg
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie Statystyki Publicznej „SOFTUS”
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 3 lata w obszarze obsługi prawnej lub kadrowej
 • Biegła znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i zasad postępowania dyscyplinarnego
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu SOFTUS – moduł Kadry