pon Lip 2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 66184 z dnia 23 lipca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: ochrony konkurencji
Departament Ochrony Konkurencji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania praktykom rynkowym.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projektów apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projektów innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji, a także reprezentowanie Prezesa UOKiK przed sądami różnych instancji w procesach odwoławczych od rozstrzygnięć organu.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
 • Współpraca z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
 • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.

WARUNKI PRACY:

Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat, 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Praca w pokoju na 5 piętrze.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta).
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.
Kontakty ze stronami postępowania w związku z toczącymi się sprawami.
Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie stosowania prawa lub analiz ekonomicznych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa antymonopolowego, kpa, kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
 • Posiadane kompetencje: kreatywność
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Znajomość innego języka UE na poziomie B2.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Sąd Okręgowy w Warszawie

Asystent Sędziego

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: śr Lip 2020

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Płockiej 5 II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 5 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 22 września 2020 r., godz. 10.00 , w siedzibie...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Główny specjalista do spraw legislacji

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: śr Lip 2020

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia,...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Budimex SA

Specjalista ds. administracyjno-prawnych

kujawsko-pomorskie / Świecie

Publikacja: wt Lip 2020

Do Twoich zadań należeć będzie: opracowywanie i opiniowanie prawnych warunków umów z kontrahentami oraz z dostawcami materiałów i usług, prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz z organami administracji, sprawowanie kontroli nad dokumentacją...

POZNAJ SZCZEGÓŁY