wt Sty 2020

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (IGB MAZOVIA) została utworzona na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku poprzez przekształcenie i połączenie: Gospodarstwa Pomocniczego Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego – Stacji Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów oraz Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu. IGB Mazovia prowadzi szeroką działalność produkcyjną, usługowo – handlową, projektową i inwestycyjną. Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowisko:

Specjalista do zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nasze oczekiwania:

 

Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego, w tym prowadzenie zapytań ofertowych.

Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od chwili wszczęcia postępowania do zawarcia umowy:

 • przygotowywanie dokumentacji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności: dokumentu SIWZ, wzoru formularza oferty, wzorów oświadczeń, innych załączników do SIWZ niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • udzielania wyjaśnień Wykonawcom,
 • prowadzenia dokumentacji postępowania,
 • przygotowywania i publikacji ogłoszeń dotyczących prowadzonego postępowania.
 • opracowywania pism związanych z prowadzonym postępowaniem
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe – mile widziani absolwenci: prawa, administracji, politologii oraz kierunków pokrewnych,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego po stronie Zamawiającego, w bezpośrednim stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów aktów wykonawczych wydanych do niniejszej ustawy,
 • zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność ustalenia priorytetów i pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie,
 • samodzielność w działaniu.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prace w stabilnym, państwowym zakładzie,
 • możliwość zdobywania nowych kwalifikacji i doświadczeń,
 • dofinansowany pakiet medyczny.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w IGB MAZOVIA jest IGB MAZOVIA z siedzibą przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Administrator danych informuje, że:
1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@igbmazovia.pl
2. Państwa dane będą przetwarzane m.in. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo oświatowe, Kodeks pracy oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z Państwem.
3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników zaangażowanych w procesy rekrutacyjne.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia.
5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).
6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja@igbmazovia.pl lub pod numerem telefonu 22 328 63 42 a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Inspektor ds. zamówień publicznych

mazowieckie / Warszawa - Wawer

Publikacja: pt Lip 2020

Wymagane: wykształcenie wyższe (administracja, prawo lub pokrewne), znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami oraz wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej, znajomość ustawy o finansach publicznych doświadczenie w...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Poczta Polska S.A.

Pracownik ds. Wsparcia Usług IT

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: wt Lip 2020

U nas zyskasz: stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę, pensję zawsze na czas i premię miesięczną, trzynastą pensję i dodatek stażowy, dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych, atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: śr Maj 2020

Miejsce pracy: Warszawa ul. Obozowa 43 (Wola) Podstawowy zakres obowiązków: przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami określającymi zasady udzielania zamówień publicznych i...

POZNAJ SZCZEGÓŁY