śr Lip 2020

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 65728

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym
 • udzielanie wyjaśnień pracownikom komórek inspekcji w celu prawidłowej realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • weryfikowanie projektów decyzji administracyjnych bądź innych rozstrzygnięć w celu zapewnienia zgodności tych rozstrzygnięć z przepisami prawa materialnego i procesowego
 • udzielanie pomocy pracownikom komórek inspekcyjnych w przygotowywaniu dokumentów kierowanych do organów ścigania bądź sądów powszechnych i administracyjnych w celu poprawnego i zgodnego z prawem konstruowania tych pism
 • prowadzenie szkoleń z przepisów prawnych, ich nowelizacji oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w celu zapoznania pracowników komórek inspekcyjnych z aktualnym stanem prawnym i właściwym zastosowaniem tych przepisów w praktyce
 • uczestniczenie w rozprawach administracyjnych oraz karnych (w charakterze oskarżyciela publicznego) w celu udzielania wsparcia prawnego pracownikom komórek inspekcyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego przy realizacji zadań z zakresu obsługi prawnej
 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawnych
 • terminowość, dobra organizacja pracy
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent prawny

  pomorskie / Gdańsk

  Publikacja: wt Lip 2020

  Warunki pracy Budynek bez windy. Stanowiska pracy zorganizowane są zgodnie z przepisami BHP. Zakres zadań prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, przestępstwa określone w art. 2 ust. 1 pkt 15 oraz art....

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent prawny

  pomorskie / Gdynia

  Publikacja: wt Lip 2020

  Warunki pracy Budynek wyposażony w windę i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP. Zakres zadań prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe,...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent prawny

  pomorskie / Słupsk

  Publikacja: wt Lip 2020

  Warunki pracy Budynek dwukondygnacyjny bez windy. Stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP. Zakres zadań prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, przestępstwa określone w art. 2 ust. 1 pkt...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY