nie Cze 2019

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Oława
Ogłoszenie o naborze Nr 48895

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, niszczarka), kontakty interpersonalne. Praca poza siedzibą urzędu - przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu.
Siedziba inspektoratu na parterze budynku z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań z orzecznictwa aministarcyjnego w sparwach z zakresu samowoli budowlanych, stanów technicznych i innych postępowań wynikających z wnioskow mieszkańców i instytucji
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych
 • opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w zakresie właściwośći PINB
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • udział w czynnościach dowodowych i kontrolnych w terenie w ramach prowadzonych postępowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administarcyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo budowlane oraz innych rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców