czw Cze 2020

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 63782 z dnia 04 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

referendarz
do spraw: ochrony konkurencji
w Wydziale Strategii, Analiz i Regulacji w Departamencie Ochrony Konkurencji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Dokonywanie analizy zawiadomień i sygnałów wpływających do Centrali Urzędu pod kątem identyfikacji zagrożeń dla konkurencji uzasadniających podjęcie władczej interwencji Prezesa Urzędu.
 • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające prowadzonych w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.
 • Opiniowanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów tych aktów prawnych w sprawach związanych z ochroną konkurencji w celu zgłoszenia uwag Prezesa Urzędu w aspekcie zagrożeń dla konkurencji, a także dokumentów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów.
 • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską).
 • Współpraca z organami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie przygotowywania projektów stanowisk Prezesa Urzędu, a także z innymi krajowymi organami i instytucjami, organami UE oraz organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, a także reprezentowanie Prezesa Urzędu na forach międzynarodowych np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.
 • Uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorców, ich stowarzyszeń, z innymi organami administracji publicznej i środowiskiem naukowym w sprawach związanych z ochroną konkurencji, w tym dotyczących ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Wyjazdy służbowe w związku prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.
Stanowisko pracy dofinansowane w ramach programu Pomoc Techniczna 2014- 2020.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
 • Znajomość innego języka Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
APLIKUJ TERAZ

Nowe ogłoszenia pracodawców

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Główny Specjalista w Wydziale Ubezpieczeń i Zarządzania Należnościami

mazowieckie / Warszawa

Publikacja: czw Cze 2020

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego w celu pozyskania ochrony ubezpieczeniowej Spółki, w tym udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych na ubezpieczenia oraz udział w prowadzeniu negocjacji...

POZNAJ SZCZEGÓŁY

neoBANK

Inspektor w Departamencie Audytu Wewnętrznego

wielkopolskie / Poznań

Publikacja: wt Sty 2020

Główne zadania: Wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, Dokonywanie oceny poziomu ryzyka operacyjnego, Przygotowywanie propozycji usprawnień i optymalizacji mechanizmów kontrolnych w zakresie ryzyka operacyjnego,...

POZNAJ SZCZEGÓŁY