Radca prawny

22.06.2021

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Brzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 80025

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w komputer, laptop, drukarkę itp.


Siedziba znajduje się na I i II piętrze budynku bez windy, brak podjazdów.


Toalety i ciągi komunikacyjne nie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca w siedzibie i wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • zajmuje się obsługą prawną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu
 • udziela porad prawnych, wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawa w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji zadań jednostki
 • opiniuje akty prawne, pisma, dokumenty, w tym decyzje administracyjne i rozporządzenia wydawane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu lub inne upoważnione osoby
 • występuje w roli pełnomocnika Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu przed sądami w celu obrony interesów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzegu
 • przygotowuje informacje, zestawienia w sprawach toczących się procesów oraz zakończonych sporów sądowych
 • współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych jednostki i prowadzi ich rejestr
 • współpracuje z pracownikami w zakresie rozwiązywania problemów prawnych i prawno-administracyjnych, prowadzonych postępowań administracyjnych i o zamówieniach publicznych oraz przygotowywaniu decyzji i postanowień
 • współpracuje z Zespołem do spraw finansowo-księgowych w zakresie windykacji należności
 • sporządza opinie w sprawach z zakresu prawa pracy i służby cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej
 • Wpis na listę Radców Prawnych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe