czw Sie 2020

Ministerstwo Klimatu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67215

Warunki pracy

•warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

•Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • opiniowanie, dokonywanie kontroli formalnoprawnej i parafowanie projektów postanowień i decyzji oraz innych aktów wydawanych w ramach prowadzonych przez Departament postępowań administracyjnych
 • opracowywanie i parafowanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych w ramach prowadzonych przez Departament postępowań sądowo-administracyjnych
 • wykonywanie, w imieniu Ministra, zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi w zakresie spraw prowadzonych przez Departament
 • udzielanie informacji i przedstawianie opinii, w tym dotyczących stosowania przepisów prawnych należących do właściwości Departamentu, w sposób zapewniający ich jednolite stosowanie
 • udzielanie wsparcia prawnego w zakresie postępowań arbitrażowych będących we właściwości Departamentu
 • udzielanie wsparcia prawnego w zakresie spraw dotyczących egzekucji należności Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych Ministra, dotyczących właściwości Departamentu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze obsługi prawnej
 • prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie sektora naftowego, paliwowego i gazowego oraz przepisów podatkowych (ordynacja podatkowa)
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość przepisów prawa międzynarodowego
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego w zakresie odstępstw od warunków technicznych w sektorze naftowym i gazowym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Nowe ogłoszenia pracodawców

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  Radca Prawny

  dolnośląskie / Wrocław

  Publikacja: pon Sie 2020

  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zatrudni radcę prawnego (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy) Do obowiązków będzie należało m.in.: udzielanie porad i konsultacji prawnych organom i pracownikom w...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

  Radca prawny

  małopolskie / Kraków

  Publikacja: pt Sie 2020

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko zlokalizowane w pokoju na parterze budynku biurowego dwukondygnacyjnego . Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Budimex SA

  Radca Prawny

  mazowieckie / Warszawa

  Publikacja: czw Sie 2020

  Do Twoich zadań należeć będzie: opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie warunków prawnych umów, aneksów i porozumień zawieranych przez firmę; sprawowanie nadzoru prawnego nad dokumentacją dotyczącą kontraktów budowlanych; reprezentowanie firmy przed...

  POZNAJ SZCZEGÓŁY